Công ty CP Đầu tư Công đoàn Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ảnh: Đường Xuân Chiến - Trưởng ban CSLĐ, Công đoàn Xăng dầuTin bài: Trần Văn Đường - Phó Trưởng phòng Kinh doanh PG Invest - PG Invest
05:24' CH - Thứ sáu, 24/06/2016

Ngày 26.6.2016 tại Khách sạn Kim Liên, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex (PG Invest) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Tham dự có Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông, đại diện cổ đông PG Invest.

Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Đinh Thái Hương phát biểu tại Đại hội

Tại phiên họp, các cổ đông, đại diện cổ đông đã thảo luận và 100% nhất trí thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch công tác năm 2016. Đồng thời tại phiên họp, Ông Lê Huy Hiệp đại diện Ban Kiểm soát đã báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch công tác kiểm soát năm 2016.

Ông Trương Đức Chính, Tổng Giám đốc PG Invest báo cáo hoạt động SXKD 2015 và kế hoạch 2016

Các vấn đề khác cũng được Đại hội biểu quyết và nhận được 100% phiếu tán thành của các cổ đông, đại diện cổ đông như: “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016”; “Tờ trình phân phối lợi nhuận & chia cổ tức năm 2016”; “Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị”.

Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

Cũng tại Đại hội này, các cổ đông, đại diện cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm và bầu mới các thành viên của HĐQT. Kết quả bầu cử các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Ông Đinh Thái Hương

2. Ông Trương Đức Chính

3. Ông Nguyễn Xuân Tương

4. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền

5. Ông Nguyễn Khắc Hán

6. Ông Nguyễn Danh Hùng

7. Ông Nguyễn Quế Thủy

Ông Lê Huy Hiệp tiếp tục được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt:

Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Danh Hùng; Ông Nguyễn Quế Thủy; Ông Trương Đức Chính; Ông Nguyễn Khắc Hán; Ông Nguyễn Xuân Tương; Bà Nguyễn Thị Minh Hiền; Ông Đinh Thái Hương và Ông Lê Huy Hiệp

Cũng trong buổi Đại hội, PG Invest đã tiến hành trao giải cho các đơn vị đạt thành tích kinh doanh sản phẩm Jana năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016, dưới đây là một số hình ảnh trao giải tại Đại hội:

Ông Nguyễn Xuân Tương, Phó Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, kiêm Phó TGĐ Công ty PG invest trao giải các đơn vị đạt giải triển vọng năm 2016

Tổng Giám đốc PG Invest, Ông Trương Đức Chính trao giải đơn vị đạt năng suất tiêu thụ cao

Ông Đinh Thái Hương – Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty PG Invest trao giải cho các đơn vị đạt sản lượng tiêu thụ cao

Chương trình kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn