Thông báo ký hợp đồng tiêu thụ Jana năm 2017

Phòng Kinh doanhPG Invest
02:26' CH - Thứ năm, 22/12/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex (PG Invest) thông báo đến các đơn vị đang tiêu thụ sản phẩm Jana trên toàn quốc về việc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Jana năm 2017.

Mẫu hợp đồng xin vui lòng download tại đây